Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Informace Ministerstva vnitra pro…

Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy

Ministerstvo vnitra informuje profesionální fotografy, že pro sjednocení praxe pro odesílání údajů o fotografovaném občanovi a pořízené fotografie byl dohodnut jednotný postup, který spočívá ve vyplnění „Formuláře pro zasílání fotografií pro OP“ a je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra. Odeslání tohoto formuláře provádí profesionální fotograf prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra přímo z formuláře po intuitivním vyplnění všech položek, včetně správně provedeného výběru nabídky názvu úřadu, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Návod obsahující 5 kroků, které je nutno při vyplňování formuláře bezpodmínečně dodržet,  lze najít na internetových stránkách Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy).

 

Zveřejněno: 13. 3. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni