Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Jednotné kontaktní místo (JKM)

Jednotné kontaktní místo (JKM)

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). Kromě České republiky byla JKM zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Vedle informací vztahujících se k zahájení podnikání v České republice (např. požadavky pro vydání oprávnění k podnikání, povinnost uhradit správní poplatek, povinné pojištění, apod.) Vám JKM poskytne i obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP. Dále se dozvíte informace z oblasti ochrany spotřebitele a informace ohledně mimosoudního řešení sporů. Na JKM se můžete obrátit také v případech, kdy řešíte konkrétní problémy s úřadem jiného členského státu EU. Díky propojení sítě JKM mezi všemi členskými státy je získávání informací ze zahraničí značně usnadněno.

V České republice bylo zřízeno elektronické JKM a dále 15 fyzických JKM, které fungují na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů. Seznam JKM a jejich kontaktní údaje.

V rámci elektronického JKM naleznete nejen obecné informace o podnikání v České republice, ale i přehled více než 180 podnikatelských činností řazených podle oblastí nebo podle abecedy, u nichž se dozvíte krok za krokem, co je potřeba k získání oprávnění k podnikání. K dispozici jsou zde i všechny potřebné formuláře.

Pokud nemůžete potřebné informace v rámci tohoto portálu najít, nechcete ztrácet čas jejich vyhledáváním, případně máte-li jakýkoli dotaz ohledně podnikání, kontaktujte přímo fyzická JKM. Naši zaměstnanci Vám s Vaším problémem rádi pomohou.

Kontakt na pracovníky JKM Živnostenského úřadu MMP:

Radka Vaníková
tel.: 378 034 814
Lucie Šertlová
tel.: 378 034 822
adresa:
Živnostenský úřad
Magistrát města Plzně
Tylova 36
306 32 Plzeň
Martina Augustinová
tel.: 378 034 810
Lucie Pasternaková
tel.: 378 034 816
 e-mail: JKM@plzen.eu

Dotazy je možné pokládat i prostřednictvím elektronické aplikace: podnikání v České republice, v Evropské unii.

Podrobnější informace lze rovněž nalézt na stránkách: www.businessinfo.cz

Zveřejněno: 31. 5. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni