Úvod O městě Městské obvody Městský obvod Plzeň 10-Lhota

Městský obvod Plzeň 10-Lhota

Městský obvod Plzeň 10-Lhota se rozkládá v jihozápadním okraji Plzně na ploše 389 ha. Vznikl 1. ledna 2003 na základě Dohody o připojení obce Lhota k městu Plzeň. K 1. lednu 2018 je v obvodu trvale hlášeno 1 323 státních občanů ČR. Pro zajímavost uvádíme, že ještě v roce 2002 měla Lhota kolem 400 občanů, což dokazuje na vysokou dynamiku stavebního rozvoje zdejšího území a předpokládaný trvalý růst počtu obyvatel.

Obec Lhota byla pravděpodobně založena mocným rodem Drslaviců, kterým patřilo území na pravém i levém břehu řeky Radbuzy. Kdy se tak stalo, není možné přesně zjistit, ale podle jména obce to bylo asi počátkem 13. století. Lze se domnívat, že byla založena jako poddanská ves pánů z Litic.

Rozsáhlou revitalizací prošla v posledních letech náves ve Lhotě, která je původní částí obce a na níž se často setkávají místní starousedlíci i noví obyvatelé. Na návsi byly vysázeny nové stromy, květinové záhony, zatravněné plochy. Místním slouží pěšiny z přírodního materiálu, nový mobiliář a součástí projektu za tři miliony korun bylo také vytvoření parkovacích míst. Náves ve Lhotě se tak stala „středobodem“ dění v celé obci.

Více informací o městském obvodu je na http://umo10.plzen.eu.

Orientační mapa městských obvodů Plzeň

Zveřejněno: 22. 11. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni