eBook

eBook neboli elektronická kniha

eBook je digitální ekvivalent k tištěné publikaci využívající prostředků formátu Flash. eBook je jedna z možností publikování knih na internetu.

Aplikace umožňuje generovat odkazy na jednotlivé stránky elektronické knihy. Dále je možné vyhledávat v celém dokumentu či umisťovat záložky. Ovládání aplikace je v češtině a součástí elektronických knih je podrobný obsah. Při svolení vlastníků autorských práv je možné tisknout jednotlivé stránky či celou publikaci a také uložit celou publikaci ve formátu PDF. V opačných případech jsou tyto funkce zakázané. Pozn.: Pro detailní prohlížení je třeba zobrazit eBook na celou obrazovku.

 
eBook - Příběhy úspěchů

Příběhy úspěchů - Co se podařilo v bytové politice města Plzně za posledních 8 let

Plzeň se pustila do revoluce v oblasti bytové politiky se zapojením sociálních pracovníků, ojedinělé akce v celé České republice. V posledních 8 letech připravila a zrealizovala na 30 velkých projektů, do nichž vložila přes půl miliardy korun. Projekty řeší bytovou nouzi mladých, samoživitelů, seniorů, osob s hendikepem, lidí ohrožených ztrátou bydlení, osob v krizi a dalších.

 
eBook - Profil města

Profil města - město příležitostí

Jako město příležitostí se prezentuje ve svém novém profilu město Plzeň. Propagační materiál určený především návštěvníkům reaguje na skutečnosti v podobě statistických údajů, zachycuje úspěchy a současné směřování Plzně, naznačuje důležité kroky, které by měly město v budoucnu posunout dopředu, a připomíná tradice, o něž se ve svém zdárném vývoji zdatně opírá.

 
eBook - Profil města

Industriální stopy v architektuře Plzně

Při odkazu Plzně na bohatou průmyslovou tradici se většině z nás vybaví areál bývalých Škodových závodů a pivovar Plzeňský Prazdroj. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně však připravil publikaci, kde je možné najít i další objekty, o nichž se v této souvislosti mluví méně. Jde o jednu z prvních větších prezentací industriálního dědictví Plzně.


eBook - Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření

Města hrají důležitou roli z hlediska možných dopadů změny klimatu. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí v městských oblastech, které jsou často zranitelné a nedostatečně připravené na projevy klimatické změny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy.


eBook - Přihláška Plzně do 2. kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015

Přihláška Plzně do 2. kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015

Pilsen, Open Up!

Zajímá Vás vize, jakým směrem se bude ubírat Plzeň v roce 2015 a v letech následujících? Studujte s námi programovou náplň přihlášky do 2. kola soutěže o titul EHMK. Co bylo do 8. září tajné, již může být odkryto...


eBook - Historický atlas

Historický atlas města Plzně

Jedná se o  21. svazek edice Historický atlas měst České republiky věnovaný tentokrát Plzni. Dosud nikdy nevyšla publikace, která by poskytovala tolik prostoru mapám a plánům našeho města.

Atlas obsahuje 67 map a plánů a kolem stovky obrázků - reprodukcí fotografií, kreseb i maleb. Textová část zahrnuje přehled dějin Plzně až po současnost.


eBook - Revitalizace nábřeží

Revitalizace nábřeží plzeňských řek I. - Úslava

V roce 2007 zahájil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně přípravy komplexní studie revitalizace nábřeží plzeňských řek. Jedinečná urbanistická kompozice založení sídla na březích čtyř řek – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy k tomu přímo vybízela. Na základě studií zpracovaných k řece Úslavě v rámci mezinárodního projektu REURIS, byla vydána tato prezentační publikace, která se vám nyní nabízí také jako elektronická kniha.


eBook - Revitalizace nábřeží

Revitalizace nábřeží plzeňských řek II. - Mže

Na základě studií zpracovaných k řece Mži v rámci mezinárodního projektu REURIS vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2011 druhou prezentační publikaci, která se zde objevuje jako elektronická kniha. Řeka Mže pramení na území Německa v Hornofalckém lese v nadmořské výšce 700 m n. m. jako potok Blätterbach. Na území ČR přitéká v nadmořské výšce 639,71 m n. m. Povodí o ploše 1 828 km2 odvodňuje střední část Českého lesa, Tachovskou brázdu a Stříbrskou pahorkatinu. Tok dále směřuje východním směrem do Plzeňské kotliny, kam přivádí průměrně 8,5 m3 za vteřinu. V Plzni se po cestě dlouhé 106,5 km spojuje s Radbuzou. Mže je nejvodnatější z plzeňských řek a má také největší povodí.


eBook - Revitalizace nábřeží

Revitalizace nábřeží plzeňských řek III. - Úhlava

V roce 2012 vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně třetí prezentační publikaci k mezinárodnímu projektu REURIS, a to k řece Úhlavě. Zde se objevuje jako elektronická kniha. Řeka Úhlava pramení na severozápadních svazích Pancíře ve výšce 1 110 m n. m. Povodí o ploše 915 km2 odvodňuje část Železnorudské hornatiny, dále tok protéká Švihovskou vrchovinou a směřuje severním směrem do Plzeňské kotliny, kam přivádí průměrně 5,69 m3 vody za vteřinu. V Plzni se po cestě dlouhé 108,5 km spojuje Úhlava s Radbuzou v nadmořské výšce 303 m n. m. Plzní protéká Úhlava v délce 11,1 km. Těsně před soutokem s Radbuzou je umístěno odběrné místo pro zásobování Plzně a okolí pitnou vodou.


eBook - Revitalizace nábřeží

Revitalizace nábřeží plzeňských řek IV. - Radbuza

V roce 2013 vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně čtvrtou prezentační publikaci k mezinárodnímu projektu REURIS, a to k řece Radbuze, kterou si můžete na tomto místě prohlédnout jako elektronickou knihu. Radbuza pramení v okrese Domažlice, přibližně 1,5 km severovýchodně od vesnice Závist (část obce Rybník) na západním svahu Pivoňských hor v Českém lese pod vrchem Lysá ve výšce 689 m n. m. Řeka odvodňuje jižní část Českého lesa a Chodské pahorkatiny, dále protéká Stříbrskou pahorkatinou a směřuje na severovýchod do Plzeňské kotliny. Řeka Radbuza má z plzeňských řek největší povodí, je nejdelší a nejvíce vodná.


eBook - Revitalizace nábřeží

Revitalizace nábřeží plzeňských řek V. - Berounka

Pátá prezentační publikace k plzeňským řekám se věnuje řece Berounce a uzavírá sérii propagačních materiálů. Vydal ji v roce 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v rámci mezinárodního projektu REURIS. Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy pod vodárenskou věží pivovaru Prazdroj ve výšce 298 m n. m. Délka jejího toku je 138,8 km (na území města Plzně 6,5 km, na území Plzeňského kraje 61,7 km). Berounka protéká Plzeňskou kotlinou a následně přírodním parkem Horní Berounka.


eBook - Naučná stezka Údolím Úslavy

Naučná stezka Údolím Úslavy

V polovině září 2011 byla v Plzni slavnostně otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy. Trasa dlouhá přibližně 9 km, jejíž celé projití trvá cca 3 hodiny, vede podél toku řeky od Koterova až k soutoku s Berounkou v Doubravce.

Stezka, na jejíž přípravě se podílel Útvar koncepce a rozvoje města PlzněSpráva veřejného statku města Plzně, byla realizována v rámci mezinárodního projektu REURIS zabývajícího se revitalizacemi vodních toků v urbanizovaných oblastech.


eBook - Naučná stezka Údolím Úhlavy

Naučná stezka Údolím Úhlavy

V září 2011 byla v Plzni otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy, která si získala značnou oblibu u návštěvníků. V březnu 2013 následovala řeky Mže a Berounky, v červnu 2014 se dočkala otevření stezka údolím Radbuzy, v červnu 2015 pak údolím Úhlavy.

Trasa údolím řeky Úhlavy je dlouhá přibližně 5,5 km a její projití trvá cca 2 hodiny. Vede od soutoku s řekou Radbuzou v Doudlevcích proti proudu přes pravěké hradiště, Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valík.

Stezka, na jejíž přípravě se podílel Útvar koncepce a rozvoje města PlzněSpráva veřejného statku města Plzně, byla realizována v rámci mezinárodního projektu REURIS zabývajícího se revitalizacemi vodních toků v urbanizovaných oblastech.


eBook - Naučná stezka Údolím Mže a Berounky

Naučná stezka Údolím Mže a Berounky

V září 2011 byla v Plzni otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy, která si získala značnou oblibu u návštěvníků. V březnu 2013 následovala řeky Mže a Berounky.

Trasa údolím řek Mže a Berounky je dlouhá přibližně 17,5 km (11 km vede podél Mže a 6,5 km podél Berounky) a její projití trvá cca 6 hodin (4 hodiny podél Mže a 2 hodiny podél Berounky). Vede od soutoku Mže a Radbuzy na Roudné přes soutok Úslavy s Berounkou u kostela sv. Jiří až do Bukovce.

Stezka, na jejíž přípravě se podílel Útvar koncepce a rozvoje města PlzněSpráva veřejného statku města Plzně, byla realizována v rámci mezinárodního projektu REURIS zabývajícího se revitalizacemi vodních toků v urbanizovaných oblastech.


eBook - Naučná stezka Údolím Radbuzy

Naučná stezka Údolím Radbuzy

V září 2011 byla v Plzni otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy, která si získala značnou oblibu u návštěvníků. V březnu 2013 následovala řeky Mže a Berounky, v červnu 2014 se dočkala otevření stezka údolím Radbuzy.

Trasa údolím řeky Radbuzy je dlouhá přibližně 12,5 km a její projití trvá cca 4 hodiny. Vede od soutoku se Mží ve Štruncových sadech, přes Wilsonův most, papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí.

Stezka, na jejíž přípravě se podílel Útvar koncepce a rozvoje města PlzněSpráva veřejného statku města Plzně, byla realizována v rámci mezinárodního projektu REURIS zabývajícího se revitalizacemi vodních toků v urbanizovaných oblastech.


eBook - Plze'ň, město výzkumu a vývoje

Plzeň - město výzkumu a vývoje

Publikaci propagující vědecko-výzkumný potenciál jako základ plzeňské prosperity vydal v říjnu 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s výzkumnými centry Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě základních informací o centrech (kdo jsme, co nabízíme, koho hledáme do týmu a referencí) přináší odpovědi deseti mladých vědců na otázku „Proč pracuji ve výzkumu a vývoji v Plzni?“.

Publikace prezentuje Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, NTC – Nové technologie – výzkumné centrum, NTIS – Nové technologie pro informační společnost, RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky a RTI – Regionální technologický institut. Závěrečná dvoustrana je pak věnována plzeňským podnikům, které se zabývají výzkumem a vývojem.

Zveřejněno: 8. 7. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni