Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni

Město Plzeň získalo v roce 2012 podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí k realizaci projektu Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni.

Předmětem podpory byla výměna dosluhujících beta prachoměrů na pěti automatických monitorovacích stanicích kvality ovzduší na území města.  Jedná se o jednu mobilní a čtyři stacionární monitorovací stanice, které spravuje příspěvková organizace Správa informačních technologií města Plzně.

Žádost o dotaci byla podána 30. 3. 2011 v rámci 24. výzvy OPŽP v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování imisí, v podoblasti podpory 2.1.4 – Doplnění a inovace systému sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR.

Celkové náklady projektu představovaly částku 4 821 240,- Kč, celková podpora činí 3 092 733,- Kč, z toho 2 920 914,50 je podíl Fondu soudržnosti a 171 818,50 Kč je příspěvek státního rozpočtu - Ministerstva životního prostředí.

Dodavatelem zařízení byla firma ENVItech Bohemia s.r.o. Realizace projektu proběhla na jaře roku 2012. K výplatě dotace došlo v prosinci 2012.

Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, www.env.cz.

Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, www.sfzp.cz.

Fond soudržnosti

Zveřejněno: 21. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni