Úvod Úřad Magistrát města Plzně Tajemník magistrátu Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

nám. Republiky 16
306 32 Plzeň

vedoucí - Ing. Aleš Průša

tel.: 378 032 250

telefonní seznam 

Agenda:

  • Koordinuje spolupráci Policie ČR, Městské policie Plzeň, města Plzeň a jednotlivých městských obvodů a dalších institucí a organizací při řešení bezpečnosti v Plzni.
  • Soustřeďuje informace bezpečnostního charakteru, navrhuje opatření k předcházení kriminality, nebo k potlačení kriminality.
  • Zajišťuje informovanost občanů Plzně o realizovaných projektech, spolupracuje s masmedii a zajišťuje funkčnost a aktualizaci webového portálu „Bezpečná Plzeň“.  
  • Zajišťuje nepřetržitou možnost občanů města Plzně, podílet se na řešení bezpečnosti ve městě, poukazovat na bezpečnostní problémy a udržovat možnost aktivní komunikace mezi občany a institucemi, které se podílejí na řešení bezpečnosti v Plzni.
  • Ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií definuje riziková místa na území města Plzně z hlediska negativního pocitu bezpečí občanů a společně s Policií ČR, městskou policií a dalšími relevantními institucemi, navrhuje způsoby řešení nežádoucího stavu.
  • Vytváří koncepci protidrogové politiky na území města Plzně.
  • Vytváří koncepci prevence kriminality na území města Plzně.
  • Na základě zmocnění primátora nebo pověřeného člena zastupitelstva, určeného pro řízení městské policie, provádí kontrolní činnost městské policie ve stanoveném rozsahu, vypracovává metodická doporučení pro činnost městské policie.
Zveřejněno: 28. 12. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni