Odbor komunikace a marketingu

nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

vedoucí - Mgr. Jan Švábek

tel.: 378 032 007

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení tiskové
 • Oddělení marketingu

Agenda:

Oddělení tiskové
Oddělení marketingu
 • Zajišťuje propagaci a prezentaci města v regionálním i mezinárodním kontextu.
 • Koncepčně řídí marketingové aktivity města Plzně.
 • Koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s útvary magistrátu a jeho příspěvkovými organizacemi v naplňování marketingové strategie města.
 • Spolupracuje s institucemi a profesními organizacemi působícími na image města.
 • Realizuje marketingové výzkumy.
 • Organizuje prezentační akce města.
 • Zajišťuje výrobu a distribuci propagačních tiskovin města.
 • Zaštiťuje vizuální komunikaci města s ohledem na „značku“ města,  spravuje Manuál jednotného vizuálního stylu.
 • Administruje činnost komise pro prezentaci města Plzně včetně dotací na prezentaci města a grantů pro rozvoj cestovního ruchu.
Zveřejněno: 3. 1. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni