Články OK

Výzva veřejnosti k podávání nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2023 – 12. ročník

Od 1. prosince 2023 do 1. února 2024 mohou fyzické nebo právnické osoby podávat prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně nominace na Uměleckou cenu města Plzně.

Zveřejněno: 1. 12. 2023 , Martin Pecuch
Stolpersteine Plzeň

Stolpersteine („kameny zmizelých“) jsou pamětní kameny/kostky připomínající oběti holocaustu. Tyto dlažební kostky s mosazným povrchem jsou vsazené do chodníků před domy, kde oběti holocaustu žily před násilným sestěhováním do hromadných bytů či před transportem.

Zveřejněno: 1. 11. 2023 , Pecuch Martin
Kulturní fórum Plzeň 2022

Na Kulturním fóru Plzeň 2022 se diskutovalo o celostátních i lokálních tématech v oblasti kultury a plánovaných aktivitách pro rok 2023.

Zveřejněno: 5. 12. 2022 , Pecuch Martin
Průzkum Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň 2022

Centrum pro komunitní práci západní Čechy, zpracovatel průzkumu, vyhodnocovalo názory 1 090 respondentů ve věku od 15 let dle kvótního výběru dle skladby obyvatelstva města Plzně.

Zveřejněno: 2. 12. 2022 , Pecuch Martin
Artotéka města Plzně

Artotéka města Plzně je kolekcí současného lokálního výtvarného umění.

Zveřejněno: 1. 11. 2022 , Pecuch Martin
Konference Quo Vadis, Cultura…? Kultura v době (post)covidové

Statutární město Plzeň uspořádalo v úterý 6. září 2022 ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu konferenci o aktuálních problémech kultury v době (post)covidové.

Zveřejněno: 27. 9. 2022 , Pecuch Martin
Kulturní zařízení v Plzni

Odbor kultury Magistrátu města Plzně průběžně monitoruje nabídku kulturní infrastruktury na území statutárního města Plzeň. V současné době odbor kultury připravuje další aktualizaci Pasportizace kulturních zařízení v Plzni, dokument bude zveřejněn na webu města začátkem roku 2022.

Zveřejněno: 14. 12. 2021 , Pecuch Martin
Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je vyhlašována od roku 2013 zejména v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu v 5 kategoriích, a to pro umělce do 30 let a nad 30 let, za celoživotní…

Zveřejněno: 28. 7. 2020 , Pecuch Martin
Kulturní organizace a zařízení

Město Plzeň pro poskytování služeb v oblasti kultury a k jejich zajištění zřizuje nebo zakládá příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, vstupuje svým majetkovým podílem do dalších společností či zakládá nadace nebo nadační fondy, které podporují kulturní aktivity…

Zveřejněno: 29. 1. 2019 , Houšková Dagmar, Ing
Názory obyvatel na kulturu města Plzeň - výsledky dotazníkového šetření 2018

Průzkum - Názory obyvatel na kulturu statutárního města Plzeň - výsledky dotazníkového šetření (2018)

Zveřejněno: 11. 5. 2018 , Pecuch Martin
Významná kulturní výročí v roce 2018

Rok 2018 je významným rokem, kdy si připomeneme nejen 100 let vzniku Československa, ale i další důležitá výročí historických událostí v dějinách České republiky, tzv. „osmičkové roky“.

Zveřejněno: 11. 9. 2017 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni