Umělecká cena města Plzně

Město Plzeň si váží svých uměleckých a kulturních aktérů. Na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Plzně dne 6. září 2012 udílení Umělecké ceny města Plzně.

Umělecká cena města Plzně je vyhlašována od roku 2013 zejména v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu v 5 kategoriích, a to pro umělce do 30 let a nad 30 let, za celoživotní dílo, za významnou kulturní událost roku a oceněním společnosti či mecenáše podporujících plzeňskou kulturu.

Veřejnost může každoročně podávat návrhy na udělení ocenění od 1. prosince daného roku do 1. února následujícího roku prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně, který zajišťuje celý proces vyhlášení a realizace této ceny. O výběru jednotlivých nominací v uvedených kategoriích rozhoduje nezávislá odborná porota složená z odborníků regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců uměleckých a vzdělávacích institucí a osobností uměleckého a kulturního sektoru. Jednotlivá ocenění budou udílena na slavnostním ceremoniálu.

Přílohy

Zveřejněno: 28. 7. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni