Úvod Podnikání Informace pro podnikatele Podnikatelské vouchery

Podnikatelské vouchery

Cílem programu Plzeňské podnikatelské vouchery, jenž město Plzeň úspěšně vyhlašuje od roku 2013, je posílit inovační aktivity firem, a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. V rámci programu mohou podnikatelské subjekty získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací. Jedná se například o služby, které zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zaváděním nového produktu do výroby. V praxi se může jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru nebo designu nových výrobků.

V rámci programu mohou firmy spolupracovat s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Poskytovatelem dotace je statutární město Plzeň a to prostřednictvím organizace BIC Plzeň, která pro město program administrativně zajišťuje.

Více informací o Podnikatelských voucherech je na portálu:
www.bic.cz/vouchery

Zveřejněno: 31. 7. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni