Články OKŘ

Aktuální situace

Informaci o vyhlášené výstraze, nebezpečí nebo situaci získáte kliknutím na odkaz níže. Počasí, voda, ovzduší: ČHMÚ - Výstražná služba Stavy a průtoky na vodních tocích Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR Doprava: Aktuální stav v dopravě -…

Zveřejněno: 1. 3. 2024 , Pecuch Martin
Krizové orgány

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností PlzeňV souladu s § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 1 a 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zřizuje primátor města Plzně Bezpečnostní radu obce s rozšířenou…

Zveřejněno: 12. 6. 2023 , Pecuch Martin
Krizové řízení

Stránky napomáhající občanům v řešení mimořádné a složité situace Občan v ohrožení Krizové stavy Krizové orgány Aktuální situace / Koronavir Příprava občana Analýza rizik Další informace naleznou zájemci na portálu…

Zveřejněno: 9. 10. 2019 , Pecuch Martin
Příprava občana

Kde se dozvím co dělatPrvní pomocŠtěstí přeje připraveným

Zveřejněno: 17. 2. 2015 , Pecuch Martin
Občan v ohrožení

Jak se zachovat při mimořádné událostiPři vzniku mimořádné události volejte150 HASIČI155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA156 MĚSTSKÁ POLICIE158 POLICIE ČR112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍPři volání na některou z tísňových linek uveďteKdo voláCo se staloMísto události (město, ulice, číslo domu, křižovatka…

Zveřejněno: 3. 6. 2013 , Pecuch Martin
Krizové stavy

Stav nebezpečíPrávní norma - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb.Vyhlašující orgán - Hejtman kraje, primátor hl.m. PrahyDůvod - jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie,…

Zveřejněno: 14. 2. 2013 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni