Články TÚ

Oddělení majetkových stanovisek

Škroupova 5301 00 Plzeň vedoucí – Ing. Milan Štván tel.: 378 034 084 telefonní seznam Agenda: Vypracovává souhrnná stanoviska Technického úřadu k nakládání s majetkem ve vlastnictví města Plzně (prodej, nájem, výpůjčka, směna). Vydává souhrnná stanoviska Technického…

Zveřejněno: 9. 7. 2024 , Martin Pecuch
Oddělení technických stanovisek

Škroupova 5301 00 Plzeň vedoucí – Mgr. Ladislav Hodúr tel.: 378 034 085 telefonní seznam Agenda: Vydává komplexní stanoviska za statutární město Plzeň jako účastníka správního řízení z důvodu svých vlastnických práv. Na základě plné moci vydává za společnost VODÁRNA…

Zveřejněno: 9. 7. 2024 , Martin Pecuch
Oddělení věcných břemen

Škroupova 5301 00 Plzeň vedoucí – David Malínský tel.: 378 034 033 telefonní seznam Agenda: Zajišťuje zřizování věcných břemen v souvislosti s budováním inženýrských sítí, předkládá návrhy usnesení do orgánů města. Na základě svěřené pravomoci Rady města Plzně…

Zveřejněno: 9. 7. 2024 , Martin Pecuch
Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2023

Prokazatelná ztráta z provozu MHD byla za rok 2023 vyčíslena na částku 1 243 864 tis. Kč.

Zveřejněno: 14. 6. 2024 , Pecuch Martin
Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022

Prokazatelná ztráta z provozu MHD byla za rok 2022 vyčíslena na částku 1 090 263 tis. Kč.

Zveřejněno: 15. 6. 2023 , Pecuch Martin
Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2021

Prokazatelná ztráta z provozu MHD byla za rok 2021 vyčíslena na částku 1 065 916 tis. Kč.

Zveřejněno: 27. 6. 2022 , Pecuch Martin
Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020

Prokazatelná ztráta z provozu MHD byla za rok 2020 vyčíslena na částku 1 050 746 tis. Kč.

Zveřejněno: 9. 6. 2021 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni