Úvod Úřad Magistrát města Plzně Technický úřad Odbor stavebně správní Články STAV Záplavové území – dopady nově stanovených…

Záplavové území – dopady nově stanovených hranic na stavební záměry

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně upozorňuje, že

1. Zastupitelstvo města Plzně schválilo s účinností od 15. 1. 2005 změny vyhlášky o závazných částech Územního plánu města Plzně. Vyhláška zpřísňuje povolování staveb v pasivní části záplavového území.

2. Skoro současně dne 17. 1. 2005 stanovil (na návrh správce povodí, státního podniku Povodí Vltavy) Krajský úřad Plzeňského kraje upřesněné hranice záplavového území pro stoletou vodu (Q 100) a zároveň nové hranice tzv. aktivní zátopy (aktivní zóny záplavového území). Plochy aktivní zóny jsou podstatně větší, než dřívější. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), neumožňuje v území aktivní zóny záplavového území povolovat stavby s výjimkou staveb taxativně vyjmenovaných v uvedeném zákonu, § 67.

Upozorňujeme všechny stavebníky a investory, kteří uvažují stavět v záplavovém území, aby si ve svém vlastním zájmu ověřili informace o možnosti výstavby.

Informace o záplavovém území lze získat na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, na stavebních úřadech příslušných městských obvodů, na Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí a též na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním.

Záplavová území byla stanovena na všech plzeňských řekách vyjma úseku Radbuzy od hráze VD České údolí proti proudu vody a na Vejprnickém potoce.

Zveřejněno: 24. 7. 2009, Kolářík Radek

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni