Fond životního prostředí města Plzně

FŽP je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí a čistoty města. Tento fond je nástrojem ochrany životního prostředí dle § 33 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a je nedílnou součástí majetku města.

Zřizovatelem fondu je Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň.

Více informací najdete na portálu Odboru životního prostředí

Zveřejněno: 26. 2. 2010, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni