Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Kancelář ředitele Úřadu správních agend

Kancelář ředitele Úřadu správních agend

nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

tel.: 378 032 401

telefonní seznam

Agenda:

  • Klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb občanům, a to zejména v agendě občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, evidence motorových vozidel, živnostenského podnikání, sociální péče a archivnictví.
  • Zajišťuje činnosti související s tvorbou SMART koncepce MMP.
  • Zajišťuje činnosti spojené se zaváděním a rozvojem Integrovaného systému řízení jakosti MMP.
Zveřejněno: 29. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni