Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Články ÚSA Dokumentace Integrovaného systému řízení -…

Dokumentace Integrovaného systému řízení - Úřad správních agend MMP

V rámci modernizace veřejné správy se vedení města i Magistrátu města Plzně rozhodlo k zavedení integrovaného systému řízení - ISŘ (tzn. systému managementu kvality - QMS, systému environmentálního managementu - EMS, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP a systému managementu hospodaření s energií - EnMS) dle mezinárodně uznávaných standardů.

Koncepce integrovaného systému řízení (dále jen ISŘ) je v tištěné podobě dostupná v rámci budov resp. kanceláří jednotlivých odborů, v elektronické podobě je zveřejněna v dokumentaci ISŘ v počítačové síti magistrátu a také na webových stránkách města.

Integrovaný systém řízení je zaveden ve všech odborech magistrátu města Plzně, v oblasti EnMS, EMS a BOZP pokrývá všechny objekty (budovy) ve správě odboru vnitřní správy (v případě EnMS s výjimkou rekreačního zařízení Horská Kvilda). Rozsah ISŘ pokryje všechny požadavky ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 9001:2016 (s výjimkou kapitoly 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb – důvodem je, že MMP neprovádí činnosti návrhu a vývoje) a ČSN EN ISO 50001:2019.

Magistrát využívá k externí komunikaci ISŘ navenek se zainteresovanými stranami (smluvní a další externí partneři) především v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s energií webové stránky města. Na tomto místě najdete vždy aktuální znění těchto dokumentů.

Dokumentace Integrovaného systému řízení - Úřad správních agend MMP: ZDE.
Zveřejněno: 3. 11. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni